Kat Döşemelerinde

Betonarme kat döşemelerinin  geniş yüzeyli ve kalınlıklarının az olması sehim yapma riskini artırır. Değişken hareketli yüklere maruz olduklarından donatı seçimi ve işçiliği çok önemlidir.

Ayes çelik hasırlarının yüksek mukavemeti ile  kat betonarmelerini sehim yapmadan en az donatı ile çözmek mümkün olmaktadır.

Enine ve boyuna donatılar her noktada birbirine bağlı olması gerekir. Ancak pratikte  buna dikkat edilmemektedir.

Ayes çelik hasırları her noktası punta kaynağı ile birleştirildiğinden, aralıkların eşit olmasından donatı kalitesi yükselmektedir.

Bu nedenle

Birincisi demirin betondan ayrılması mümkün değildir.

İkincisi yük dağılımı homojen olmaktadır.

Geniş açıklıkları ; farklı yerleşim planları ile  sehim yapmadan üretmek mümkündür.

Bu konularda  ayes teknik büro dan bilgi ve yardım alabilirsiniz.